Uchwała w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert i wysokości środków na realizację zadania publicznego z zakresie: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słupeckiego w 2020r.

 

Uchwała.pdf