ZAPISY NA WIZYTY W PUNKTACH POMOCY PRAWNEJ

Od 1 kwietnia 2019 roku istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych.

 

Zapisy na wizyty prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w Starostwie Powiatowym w Słupcy pod nr telefonu:

 

63  27 58 624

 

Osoby bez rejestracji będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia się do punktu pod warunkiem dostępności miejsc.
W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej się zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

 

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnych porad odbywać się będzie poza kolejnością.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się  w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824 może być udzielana   nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.