Sprawozdania budżetowe

Realizacja wydatkow i dochodów budżetowych w III kwartale 2008 roku