Uchwały budżetowe

Uchwała Nr XXXI/178/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok.