Opinie RIO

Uchwała Nr 41/SO-6/D/2009/Ko Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Słupeckiego