Sprawozdania finansowe

Bilans - gospodarstwa pomocniczego za 2010