Sprawozdania finansowe

Bilans - jednostki budżetowej za 2010 r.