Sprawozdania finansowe

Zestawienie zmian w funduszu - gospodarstwa pomocnicze