Uchwały budżetowe

Uchwała Nr 405/10 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2010.