Absolutorium

Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.