Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego