Sprawozdania finansowe

Bilans z wykonania budżetu