Absolutorium

UCHWAŁA NR VII/35/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 22 MAJA 2015 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPECKEIGO ZA ROK