Opinie RIO

Uchwała nr SO-0952/40/6/Ko/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2014 rok