Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0953/21/6/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wyk