Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0954/30/6/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykowani a