Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0952/49/6/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na