Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0953/4/6/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17.08.2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania