Opinie RIO

Uchwała Nr SO.-0954/24/6/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13.04.2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżet