Sprawozdania budżetowe

UCHWAŁA NR 142/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek (...)

142/2020