Uchwały budżetowe

Uchwała Nr 97/2019 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14.11.2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020

uchwała Nr 97/2019 oraz projekt uchwały budżetowej  na rok 2020 wraz z uzasadnieniem

materiały informacyjne do projektu