Wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Słupecki, zaciągniętego w 2008 roku