WPF

UCHWAŁANR XLV/293/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025