WPF

UCHWAŁA NR XXI/119/2016 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SŁUPECKIEGO NA LATA 2016-2025

UCHWAŁA NR XXI/119/2016