Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0957/50/6/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF Powiatu Słupeckiego na 2020 rok

SO-0957/50/6/Ko/2019