Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - sekretarz szkoły

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Strzałkowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze -  sekretarz szkoły  została wybrana:                

Pani   Agnieszka Rozovska  zamieszkała Rozalin

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrana osoba  spełniła wymogi formalne i merytoryczne podane w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i umiejętnościami związanymi z zakresem obowiązków sekretarza szkoły.

 

                                                                   Władysław Pietras

 

                                                                    Dyrektor  CKZiU