Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

UCHWAŁA NR 45/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2011r.