Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO RZĘDNICZE – REFERENT W DZIALE DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O KANDYDATACH,

KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT W DZIALE DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Na stanowisko urzędnicze - referent w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zgłosiło się 19 kandydatów.

Do dalszego postępowania zakwalifikowało się 9 kandydatów.

Dalsze postępowanie kwalifikacyjne polegać będzie na rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu znajomości problematyki związanej ze stanowiskiem zgodnie z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 maja 2011r. od godz. 800 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, pok. nr …..

 

Słupca, dnia 18 maja 2011r.

 

Dyrektor PCPR w Słupcy

Danuta Szpiler