Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Nr 1/2011 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE referent w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy,

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Nr 1/2011 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, że  w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy,
ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca

została wybrana

Pani Kamila Nowicka, zamieszkała w Słupcy

 

Uzasadnienie:

 Pani Kamila Nowicka zdobyła najwyższą ilość punktów. Oceniając kandydata Komisja konkursowa kierowała się przede wszystkim wynikami rozmowy kwalifikacyjnej, która miała na celu ocenę predyspozycji kandydata gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków oraz zakresu wiedzy związanej ze specyfiką stanowiska pracy.

 

Dyrektor PCPR w Słupcy

(-) Danuta Szpiler

Słupca, dnia 26 maja 2011r.