Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

Wniosek Oddziału Powiatowego TPD w Słupcy o wsparcie realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie