Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

UCHWAŁA NR 68/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 07 lipca 2011r. w prawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w związku z rea

UCHWAŁA NR 68/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 07 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w związku z realizacją projektu systemowego „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.