Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2012

UCHWAŁA Nr 594/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2012 roku

Dokładne informacje zostały zawarte w załącznikach: