Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Słupeckiego w 2012r. z zakresu pomocy społecznej