Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

Informacja o programie „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II”