Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa