Zarząd Powiatu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. pedagogicznych Zespołu Placówek Wspierania Rodziny "Szansa" w Kosewie

 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
 
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. pedagogicznych
Zespołu Placówek Wspierania Rodziny "Szansa" w Kosewie
 
 
 
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Iwona Gilewicz  zamieszkała - Września
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana kandydatka spełnia wymagane kryteria, wykazała się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do pracy na w/w stanowisku, co może zapewnić prawidłowe wykonywanie zadań.
 
 
                                                                                                      Przewodniczący Zarządu
        (-) Mariusz Roga
 
 
 
Słupca, dnia 14.01.2009r.