Zarząd Powiatu

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi uchwalonego na rok w 2012