Zarząd Powiatu

Wykaz Nr 1 nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik do uchwały Nr 323/2013

Zarządu  Powiatu Słupeckiego

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonej do

sprzedaży w drodze przetargu

pisemnego nieograniczonego

osobom  prawnym i fizycznym

 

 

 

Wykaz Nr 1

nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Zarząd Powiatu Słupeckiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym.

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

gruntowej

m2

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

 w planie zagospodarowania

przestrzennego

Cena

nieruchomości

Działka

Nr geod.

KW

1.

100/2

599

KN1S/00029814/6

44792

35500

Nieruchomość

- położenie:

  Obręb Piotrowice

  Gm. Słupca,

 

-  nieruchomość gruntowa   
   - sposób użytkowania  
 -  tereny rolne kl.VI , 

                 nieużytki

 

- obecny zapis

  TAG, UT, US  - zabudowa związana z działalnością gospodarczą nieuciążliwą, usługami turystycznymi i sportu

 

 

765 500,00

606 700,00

x

x

x

80292

x

x

1 372 200,00

 

Ustala się termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na dzień 24.09.2013       

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 14.08.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ....................r.

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

/-/  Mariusz Roga