Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Słupeckiego odwołuje II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego

ZARZĄD   POWIATU  SŁUPECKIEGO

 

działając w oparciu o Uchwałę  Zarządu Powiatu NR 391/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. oraz rozdział VI .pkt 4 regulaminu przetargu

 

odwołuje

 

II  przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w obrębie Piotrowice, gm. Słupca oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki  nr 100/2 o pow. 4,4792 ha i 599 o  pow. 3,5500 ha wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2014 r.

                 

                                                                                   Przewodniczący Zarządu

                                                                                        /-/ Mariusz Roga