Zarząd Powiatu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości w Strzałkowie

Załącznik do Uchwały Nr 420/2014

Zarządu  Powiatu Słupeckiego

z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zbycia w drodze

bezprzetargowej na polepszenie

warunków  zagospodarowania

sąsiednich nieruchomości położonych

w Strzałkowie  ul. Iwaszkiewicza

                                                                         

 

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości w Strzałkowie

 

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 j.t.) Zarząd Powiatu Słupeckiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

gruntowej

m2

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

 w planie zagospod. przestrzennego

Cena

nieruchomości

Działka niezabud.

Nr geod.

KW

1.

548/24

KN1S/00028843/1

1123

Położenie: Strzałkowo,

ul. Iwaszkiewicza  Nieruchomość

gruntowa w bezpośrednim sąsiedztwie terenów szkoły ponadgimnazjalnej

i terenów budownictwa jednorodzinnego.

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług MN,U,

 

27 700,00

x

x

x

x

x

x

x

 

            Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży jest równa wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

 

 

Ustala się termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na dzień 27 stycznia 2014 r.       

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 4 września 2014r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ....................r.

                                                                                                    Przewodniczący Zarządu

                                                                                                     /-/ Mariusz Roga