Zarząd Powiatu

Uchwała nr 36/2015 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.