Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

Sprawozdanie Finansowe Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy za rok 2018

 

Bilans Jednostki

Rachunek Zysków i Strat

Zestawienie Zmian w Funduszu

Informacja Dodatkowa