Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego za 2019 r

 

Bilans.pdf

Informacja dodatkowa.pdf

Rachunek zysków i strat.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf