Protokół nr XXIX/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 11 kwietnia 2017 roku.

BR.0002.5.2017

Protokół nr XXIX/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 11 kwietnia 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 9:00 do godz. 9:05.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.
Przewodniczący powiedział, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest wprowadzenie zmian do treści uchwały Nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Uchwała jest niezbędna do podpisania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.  

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu, a przedstawiał się on następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Interpelacje i zapytania radnych.


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.


P u n k t  5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 262.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX//2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   

Na obrady przybyła radna Barbara Wojtkowiak.

P u n k t  6
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Nie było zgłoszonych interpelacji.

P u n k t  7
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz. 10-tej. Powodem zmiany godziny jest fakt, iż tego dnia jest również pożegnanie maturzystów w szkołach prowadzonych przez powiat.  

Przewodniczący Rady złożył życzenia ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

P u n k t  8
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego.Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół nr XXIX/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 11 kwietnia 2017 roku.

BR.0002.5.2017

Protokół nr XXIX/2017
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 11 kwietnia 2017 roku.Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ" Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20. Obrady trwały od godz. 9:00 do godz. 9:05.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.
Przewodniczący powiedział, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest wprowadzenie zmian do treści uchwały Nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Uchwała jest niezbędna do podpisania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.  

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu obecnych było 16, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu, a przedstawiał się on następująco:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zakończenie obrad.

P u n k t  4
Interpelacje i zapytania radnych.


Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.


P u n k t  5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 262.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.
Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX//2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.   

Na obrady przybyła radna Barbara Wojtkowiak.

P u n k t  6
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Nie było zgłoszonych interpelacji.

P u n k t  7
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz. 10-tej. Powodem zmiany godziny jest fakt, iż tego dnia jest również pożegnanie maturzystów w szkołach prowadzonych przez powiat.  

Przewodniczący Rady złożył życzenia ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

P u n k t  8
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego.Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb