Kadencja 2006-2010

Grażyna Tylman

Grażyna Tylman
  • Data urodzenia:  22-10-1955
  • Ukończona szkoła: Policealne Studium Melioracji Wodnych 
  • Zawód wyuczony:  technik meliorant
  • Stanowisko / miejsce pracy:  Sekretarz Gminy 
  • Informacja o rodzinie:  córka Kinga (1980), syn Marcin (1989)
  • Zainteresowania: artystyczne, techniczne