Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIII/227/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/183/2002 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 15 kwietnia 2002 roku w sprawie ustan