Rok 2015

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i robot