Rok 2015

UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2015-2017