Rok 2015

UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.