Rok 2015

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorze